1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาแอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 16 รายการ

ตลาดไท

รายการ ราคาแอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

แอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา - กล่อง 138 - 163 ลูก

8 มิ.ย. 65 510 630 570 กล่อง

แอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา - กล่อง 24 - 28 ลูก

23 ก.ย. 66 1,250 2,100 1,675 กล่อง

แอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา - กล่อง 72 - 88 ลูก

23 ก.ย. 66 1,250 1,350 1,300 กล่อง

แอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา - กล่อง 90 ลูก

18 ก.ย. 65 1,870 2,200 2,035 กล่อง

แอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา - กล่อง 138 - 163 ลูก

10 มิ.ย. 66 1,260 1,380 1,320 กล่อง

แอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา - กล่อง 24 - 28 ลูก

13 ธ.ค. 65 1,330 1,550 1,440 กล่อง

แอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา - กล่อง 72 - 88 ลูก

15 ต.ค. 65 660 780 720 กล่อง
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี