1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาแอปเปิ้ลกาล่า วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 51 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาแอปเปิ้ลกาล่า ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

แอปเปิ้ลกาล่า จีน

29 พ.ย. 66 - - 1,100 366.67 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า ชิลี

29 พ.ย. 66 - - 1,350 450 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์

2 ธ.ค. 66 - - 1,300 433.33 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า ยูเอสเอ

2 ธ.ค. 66 - - 1,350 450 กล่อง

ตลาดไท

รายการ ราคาแอปเปิ้ลกาล่า ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

แอปเปิ้ลกาล่า จีน - กล่อง 198 - 216 ลูก

29 ก.ย. 66 500 700 600 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า จีน - กล่อง 72 ลูก

29 ก.ย. 66 600 800 700 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า จีน - กล่อง 100 - 125 ลูก

19 ก.ย. 66 450 750 600 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า จีน - กล่อง 198 - 216 ลูก

16 ม.ค. 66 590 700 645 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า จีน - กล่อง 88 ลูก

17 ก.ย. 66 500 810 655 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า ชิลี - กล่อง 175 ลูก

2 ก.ย. 66 1,310 1,650 1,480 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า ชิลี - กล่อง 113 ลูก

16 มิ.ย. 61 750 760 755 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า ชิลี - กล่อง 198 ลูก

25 ส.ค. 66 1,350 1,550 1,450 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ - กล่อง125 - 150 ลูก

17 ต.ค. 66 1,300 1,500 1,400 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ - กล่อง198 - 216 ลูก

17 ต.ค. 66 1,300 1,600 1,450 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ - กล่อง125 - 150 ลูก

13 ต.ค. 66 1,150 1,200 1,175 กล่อง

แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ - กล่อง198 - 216 ลูก