1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาแตงโมตอปิโด วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 10 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาแตงโมตอปิโด ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

แตงโมตอปิโด

11 ธ.ค. 66 14 17 20 17 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาแตงโมตอปิโด ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

แตงโมตอปิโด - เบอร์เล็ก

19 ต.ค. 66 16 17 16.50 ก.ก.

แตงโมตอปิโด ขนาดเล็ก

19 ต.ค. 66 14 15 14.50 ก.ก.

แตงโมตอปิโด - เบอร์กลาง

19 ต.ค. 66 18 20 19 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาแตงโมตอปิโด ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

แตงโมตอปิโด

11 ธ.ค. 66 14 20 17 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี