1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาแตงโมจินตหรา วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 7 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาแตงโมจินตหรา ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

แตงโมจินตหรา

11 ธ.ค. 66 14 17 20 17 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาแตงโมจินตหรา ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

แตงโมจินตหรา - เบอร์เล็ก

19 ต.ค. 66 8 8 8 ก.ก.

แตงโมจินตหรา - เบอร์กลาง

19 ต.ค. 66 5 6 5.50 ก.ก.

แตงโมจินตหรา - เบอร์เล็ก

19 ต.ค. 66 9 18 13.50 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี