1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาแก้วมังกรเนื้อขาว วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 10 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาแก้วมังกรเนื้อขาว ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

แก้วมังกรเนื้อขาว

2 ธ.ค. 66 35 40 45 40 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาแก้วมังกรเนื้อขาว ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

แก้วมังกรเนื้อขาว เวียดนาม - เบอร์เล็ก

17 ต.ค. 66 28 32 30 ก.ก.

แก้วมังกรเนื้อขาว เวียดนาม - เบอร์เล็ก

17 ต.ค. 66 20 25 22.50 ก.ก.

แก้วมังกรเนื้อขาว เวียดนาม - เบอร์ใหญ่

17 ต.ค. 66 35 36 35.50 ก.ก.

แก้วมังกรเนื้อขาว ไทย - เบอร์กลาง

6 ต.ค. 66 30 32 31 ก.ก.

แก้วมังกรเนื้อขาว ไทย - เบอร์เล็ก

6 ต.ค. 66 20 25 22.50 ก.ก.

แก้วมังกรเนื้อขาว ไทย - เบอร์ใหญ่

6 ต.ค. 66 33 35 34 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี