1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาเห็ดหูหนู วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 7 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาเห็ดหูหนู ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

เห็ดหูหนู

11 ธ.ค. 66 - - 50 16.67 ก.ก..

เห็ดหูหนูแห้ง

11 ธ.ค. 66 - - 126 42 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาเห็ดหูหนู ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

เห็ดหูหนู

19 ต.ค. 66 60 70 65 ก.ก.

เห็ดหูหนูขาวแห้ง

19 ต.ค. 66 270 320 295 ก.ก.

เห็ดหูหนูดำแห้ง

19 ต.ค. 66 100 180 140 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาเห็ดหูหนู ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

เห็ดหูหนู

11 ธ.ค. 66 44 50 47 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี