1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาเศษ วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 9 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาเศษ ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

กะปิ ขาวพิเศษ

2 ธ.ค. 66 - - 70 23.33 ก.ก..

เศษเนื้อ

2 ธ.ค. 66 110 - 170 93.33 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาเศษ ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

กระเพาะปลา ไร้มัน (เหรียญพิเศษ)

19 ต.ค. 66 450 450 450 ก.ก.

เศษมันเป็ด

19 ต.ค. 66 90 90 90 ก.ก.

เศษเนื้อ

19 ต.ค. 66 140 170 155 ก.ก.

เศษเนื้อแดงเป็ด

19 ต.ค. 66 70 70 70 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี