1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาเนื้อสัน วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 6 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาเนื้อสัน ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

เนื้อสันใน สันนอก

11 ธ.ค. 66 - - 125 41.67 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาเนื้อสัน ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ตลาดยิ่งเจริญ

รายการ ราคาเนื้อสัน ตลาดยิ่งเจริญ

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคาบาท ราคา
เฉลี่ย
หน่วย

เนื้อสันใน

11 ธ.ค. 66 85 85 ก.ก.

เนื้อสันในวัว (ไม่แต่ง)

11 ธ.ค. 66 300 300 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี