1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาองุ่นดำ วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 29 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาองุ่นดำ ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

ตลาดไท

รายการ ราคาองุ่นดำ ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

องุ่นดำมีเมล็ด ชิลี

19 ก.ย. 66 670 750 710 กล่อง

องุ่นดำมีเมล็ด ออสเตรเลีย

19 ก.ย. 66 570 1,420 995 กล่อง

องุ่นดำมีเมล็ด อเมริกา

23 ก.ย. 62 2,000 2,500 2,250 กล่อง

องุ่นดำไทย

9 ก.ค. 65 45 45 45 ก.ก.

องุ่นดำไร้เมล็ด ชิลี

24 พ.ค. 65 1,550 1,830 1,690 กล่อง

องุ่นดำไร้เมล็ด นิวซีแลนด์

26 เม.ย. 66 2,100 2,400 2,250 กล่อง

องุ่นดำไร้เมล็ด ออสเตรเลีย

29 ก.ย. 66 1,200 2,000 1,600 กล่อง

องุ่นดำไร้เมล็ด อินเดีย

1 ต.ค. 66 970 1,100 1,035 กล่อง

องุ่นดำไร้เมล็ด อเมริกา

17 ต.ค. 66 1,700 2,900 2,300 กล่อง

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาองุ่นดำ ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

องุ่นดำ

3 ก.ค. 62 45 45 45 ก.ก.

องุ่นดำมีเมล็ด

30 ม.ค. 59 750 750 750 กล่อง

องุ่นดำมีเมล็ด/ออสเตรเลีย

18 พ.ค. 59 1 1 1 กล่อง

องุ่นดำมีเมล็ดชิลี

30 พ.ค. 58 1 1 1 กล่อง

องุ่นดำไข่ปลา

8 ธ.ค. 66 200 220 210 กล่อง