1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาหอยแมลงภู่ วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 7 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาหอยแมลงภู่ ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

หอยแมลงภู่ดอง

2 ธ.ค. 66 - - 60 20 ก.ก..

หอยแมลงภู่แห้ง

2 ธ.ค. 66 - - 400 133.33 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาหอยแมลงภู่ ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

หอยแมลงภู่

19 ต.ค. 66 35 70 52.50 ก.ก.

หอยแมลงภู่ต้มแห้ง

19 ต.ค. 66 500 700 600 ก.ก.

ตลาดยิ่งเจริญ

รายการ ราคาหอยแมลงภู่ ตลาดยิ่งเจริญ

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคาบาท ราคา
เฉลี่ย
หน่วย

หอยแมลงภู่

2 ธ.ค. 66 70 70 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี