1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาหน่อไม้ วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 26 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาหน่อไม้ ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

หน่อไม้ดอง

11 ธ.ค. 66 - - 25 8.33 ก.ก..

หน่อไม้ปิ๊ป

3 เม.ย. 66 - - 45 15 ก.ก..

หน่อไม้ฝรั่งขาว

10 ส.ค. 64 14 - 15 14.50 ก.ก.

หน่อไม้ฝรั่งเขียว

11 ธ.ค. 66 - - 200 66.67 ก.ก..

หน่อไม้ไผ่รวก

11 ธ.ค. 66 20 - 24 14.67 ก.ก..

หน่อไม้ไผ่ลวก

11 ธ.ค. 66 - 13 18 10.33 ก.ก.

หน่อไม้ไผ่หวาน

11 ธ.ค. 66 - - 50 16.67 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาหน่อไม้ ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

หน่อไม้ต้ม

19 ต.ค. 66 40 50 45 ถุง

หน่อไม้นึ่ง

19 ต.ค. 66 40 50 45 ถุง

หน่อไม้ฝรั่ง A (ดอกตูม)

19 ต.ค. 66 120 140 130 ก.ก.

หน่อไม้ฝรั่ง B (ดอกตูม)

19 ต.ค. 66 100 120 110 ก.ก.

หน่อไม้ฝรั่ง C (ดอกตูม)

19 ต.ค. 66 80 90 85 ก.ก.

หน่อไม้หวาน

19 ต.ค. 66 20 25 22.50 ก.ก.

หน่อไม้ไผ่ตง

19 ต.ค. 66 40 50 45 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาหน่อไม้ ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

หน่อไม้ต้ม

11 ธ.ค. 66