1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาส้ม วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 203 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาส้ม ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

น้ำพริกแกงส้ม

11 ธ.ค. 66 - - 65 21.67 ก.ก..

น้ำพริกแกงส้ม ใต้

11 ธ.ค. 66 - - 80 26.67 ก.ก..

น้ำพริกแกงส้ม ไทย

11 ธ.ค. 66 - - 70 23.33 ก.ก..

น้ำส้มสายชู

11 ธ.ค. 66 12 - 20 10.67 ก.ก..

มันไข่ส้ม

10 ต.ค. 65 10 12 15 12.33 ก.ก.

ส้มจีน

11 ธ.ค. 66 190 - 200 130 กล่อง

ส้มซันควิท

11 ธ.ค. 66 - - 750 250 กล่อง

ส้มสายน้ำผึ้ง

11 ธ.ค. 66 30 40 50 40 ก.ก..

ส้มออสเตรเลีย

11 ธ.ค. 66 - - 800 266.67 กล่อง

ส้มเขียวหวาน

11 ธ.ค. 66 22 24 26 24 ก.ก..

ส้มเช้ง

8 ธ.ค. 66 28 45 55 42.67 ก.ก..

ส้มเหนือ

5 ก.ค. 64 18 22 24 21.33 ก.ก..

ส้มแมนดาริน

11 ธ.ค. 66 - - 800 266.67 กล่อง

ส้มโชกุน

11 ธ.ค. 66 30 36 42 36 ก.ก..

ส้มโอขาวน้ำผึ้ง

11 ธ.ค. 66 25 55 75 51.67 ลูก

ส้มโอทองดี

11 ธ.ค. 66 10 20 30 20 ลูก

ส้มโอทับทิมสยาม

11 ธ.ค. 66 100 120 150 123.33 ลูก

แคนตาลูปเนื้อส้ม

11 ธ.ค. 66 28 32 38 32.67