1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาส้มโชกุน เบอร์ วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 18 รายการ

ตลาดไท

รายการ ราคาส้มโชกุน เบอร์ ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ส้มโชกุน - เบอร์ 7

27 มี.ค. 65 28 30 29 ก.ก.

ส้มโชกุน เบอร์ 1

27 มี.ค. 65 30 38 34 ก.ก.

ส้มโชกุน เบอร์ 2

27 มี.ค. 65 45 47 46 ก.ก.

ส้มโชกุน เบอร์ 3

27 มี.ค. 65 48 50 49 ก.ก.

ส้มโชกุน เบอร์ 5

27 มี.ค. 65 65 65 65 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาส้มโชกุน เบอร์ ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ส้มโชกุน เบอร์ 3

18 ก.ย. 56 40 40 40 ก.ก.

ส้มโชกุน เบอร์ 4

17 พ.ย. 58 40 40 40 ก.ก.

ส้มโชกุน เบอร์ 5

11 ธ.ค. 66 35 35 35 ก.ก.

ส้มโชกุน เบอร์ 6

11 ธ.ค. 66 45 45 45 ก.ก.

ส้มโชกุน เบอร์ 7

11 ธ.ค. 66 47 47 47 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี