1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาส้มเช้ง วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 6 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาส้มเช้ง ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

ส้มเช้ง

8 ธ.ค. 66 28 45 55 42.67 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาส้มเช้ง ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ส้มเช้ง

18 ม.ค. 66 45 50 47.50 ก.ก.

ส้มเช้ง

8 เม.ย. 64 28 30 29 ก.ก.

ส้มเช้ง

8 เม.ย. 64 33 35 34 ก.ก.

ส้มเช้งจีน

25 เม.ย. 66 300 600 450 กล่อง

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาส้มเช้ง ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ส้มเช้ง

21 ต.ค. 66 40 40 40 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี