1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาส้มเขียวหวาน เบอร์ วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 15 รายการ

ตลาดไท

รายการ ราคาส้มเขียวหวาน เบอร์ ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ส้มเขียวหวาน - เบอร์ 00

15 ต.ค. 66 35 50 42.50 ก.ก.

ส้มเขียวหวาน เบอร์ 4

15 ต.ค. 66 40 50 45 ก.ก.

ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5

1 ต.ค. 66 30 45 37.50 ก.ก.

ส้มเขียวหวาน เบอร์ 6

1 ต.ค. 66 25 40 32.50 ก.ก.

ส้มเขียวหวาน - เบอร์ 0

1 ต.ค. 66 20 30 25 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาส้มเขียวหวาน เบอร์ ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ส้มเขียวหวาน เบอร์ 0

11 ธ.ค. 66 20 20 20 ก.ก.

ส้มเขียวหวาน เบอร์ 1

11 ธ.ค. 66 18 18 18 ก.ก.

ส้มเขียวหวาน เบอร์ 2

11 ธ.ค. 66 16 16 16 ก.ก.

ส้มเขียวหวาน เบอร์ 3

17 พ.ย. 58 12 12 12 ก.ก.

ส้มเขียวหวาน เบอร์ 4

7 ม.ค. 59 20 20 20 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี