1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาส้มสายน้ำผึ้ง วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 22 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาส้มสายน้ำผึ้ง ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

ส้มสายน้ำผึ้ง

11 ธ.ค. 66 30 40 50 40 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาส้มสายน้ำผึ้ง ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ส้มสายน้ำผึ้ง คละขนาด

15 ต.ค. 66 50 60 55 ก.ก.

ส้มสายน้ำผึ้ง ตราตะวัน - กล่อง 54 ลูก

15 ต.ค. 66 70 80 75 ก.ก.

ส้มสายน้ำผึ้ง ตราตะวัน - กล่อง 60 ลูก

15 ต.ค. 66 80 90 85 ก.ก.

ส้มสายน้ำผึ้ง ตราตะวัน - กล่อง 72 ลูก

15 ต.ค. 66 90 100 95 ก.ก.

ส้มสายน้ำผึ้ง ตราธนาธร - กล่อง 54 ลูก

7 ม.ค. 65 1,200 1,200 1,200 กล่อง

ส้มสายน้ำผึ้ง ตราธนาธร - กล่อง 60 ลูก

7 ม.ค. 65 1,200 1,200 1,200 กล่อง

ส้มสายน้ำผึ้ง ตราธนาธร - กล่อง 72 ลูก

7 ม.ค. 65 1,030 1,030 1,030 กล่อง

ส้มสายน้ำผึ้ง ตราฮันนี่ - กล่อง 54 ลูก

7 ม.ค. 65 1,200 1,200 1,200 กล่อง

ส้มสายน้ำผึ้ง ตราฮันนี่ - กล่อง 60 ลูก

2 ม.ค. 65 1,200 1,200 1,200 กล่อง

ส้มสายน้ำผึ้ง ตราฮันนี่ - กล่อง 72 ลูก

7 ม.ค. 65 1,030 1,030 1,030 กล่อง

ส้มสายน้ำผึ้ง - เบอร์ 4

8 ก.พ. 64 1,000 1,000 1,000 กล่อง

ส้มสายน้ำผึ้ง - เบอร์ 5

8 ก.พ. 64 1,800 1,800 1,800 กล่อง

ส้มสายน้ำผึ้ง - เบอร์ 6

17 ก.พ. 65 1,350 1,350 1,350 กล่อง

ส้มสายน้ำผึ้ง - เบอร์ 7

17 ก.พ. 65 1,200