1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาละมุดมาเลย์ วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 11 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาละมุดมาเลย์ ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

ละมุดมาเลย์

11 ธ.ค. 66 32 48 52 44 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาละมุดมาเลย์ ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ละมุดมาเลย์ เบอร์กลาง

26 ก.ย. 66 18 20 19 ก.ก.

ละมุดมาเลย์ เบอร์เล็ก

13 ส.ค. 66 13 13 13 ก.ก.

ละมุดมาเลย์ เบอร์ใหญ่

24 ต.ค. 65 30 35 32.50 ก.ก.

ละมุดมาเลย์ เบอร์เล็ก

14 มิ.ย. 66 15 20 17.50 ก.ก.

ละมุดมาเลย์ - เบอร์กลาง

14 มิ.ย. 66 15 18 16.50 ก.ก.

ละมุดมาเลย์ - เบอร์ใหญ่

14 มิ.ย. 66 20 30 25 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาละมุดมาเลย์ ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ละมุดมาเลย์

11 ธ.ค. 66 20 45 32.50 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี