1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคามะละกอ วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 26 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคามะละกอ ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

มะละกอดิบ

11 ธ.ค. 66 8 - 10 6 ก.ก..

มะละกอฮอลแลนด์

11 ธ.ค. 66 15 20 23 19.33 ก.ก..

มะละกอเรดเลดี้

28 ก.ย. 66 20 25 30 25 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคามะละกอ ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

มะละกอดิบ

19 ต.ค. 66 5 10 7.50 ก.ก.

มะละกอฮอลแลนด์

19 ต.ค. 66 28 33 30.50 ก.ก.

มะละกอฮอลแลนด์

27 มิ.ย. 66 20 30 25 ก.ก.

มะละกอแขกดำ

19 ต.ค. 66 30 40 35 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคามะละกอ ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

มะละกอดิบ

11 ธ.ค. 66 7 8 7.50 ก.ก.

มะละกอฮอลแลนด์

11 ธ.ค. 66 15 25 20 ก.ก.

มะละกอฮาวาย/สุก

19 ก.ค. 65 55 60 57.50 ก.ก.

มะละกอแขกดำ/สุก

4 ก.พ. 65 53 53 53 ก.ก.

ตลาดยิ่งเจริญ

รายการ ราคามะละกอ ตลาดยิ่งเจริญ

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคาบาท ราคา
เฉลี่ย
หน่วย

มะละกอดิบ

11 ธ.ค. 66 20 20 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี