1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคามะม่วงมันเดือนเก้า วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 11 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคามะม่วงมันเดือนเก้า ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

มะม่วงมันเดือนเก้า

2 ธ.ค. 66 12 16 23 17 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคามะม่วงมันเดือนเก้า ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

มะม่วงมันเดือนเก้า - เบอร์เล็ก

19 ต.ค. 66 14 14 14 ก.ก.

มะม่วงมันเดือนเก้า ขนาดกลาง

19 ต.ค. 66 12 12 12 ก.ก.

มะม่วงมันเดือนเก้า คละขนาด

19 ต.ค. 66 15 15 15 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคามะม่วงมันเดือนเก้า ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

มะม่วงมันเดือนเก้า

9 ก.ย. 66 10 15 12.50 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี