1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาพุทรา วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 38 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาพุทรา ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

พุทราจีน

11 ธ.ค. 66 - - 540 180 กล่อง

พุทราดอง

28 ธ.ค. 65 - - 40 40 ก.ก..

พุทรานมสด

11 ธ.ค. 66 30 35 38 34.33 ก.ก..

พุทราบอมส์เบย์

11 ธ.ค. 66 20 25 32 25.67 ก.ก..

พุทราสงวนทอง

11 ธ.ค. 66 - 16 24 13.33 ก.ก..

พุทราสามรส

11 ธ.ค. 66 - 16 24 13.33 ก.ก..

พุทราอินเดีย

19 ส.ค. 64 - - 200 200 กล่อง

ตลาดไท

รายการ ราคาพุทรา ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

พุทรา จีน

18 ต.ค. 66 140 650 395 กล่อง

พุทราซุปเปอร์ - เบอร์เล็ก

14 พ.ย. 65 86 108 97 ก.ก.

พุทราซุปเปอร์ - เบอร์กลาง

14 พ.ย. 65 45 76 60.50 ก.ก.

พุทราซุปเปอร์ - เบอร์ใหญ่

14 พ.ย. 65 96 134 115 ก.ก.

พุทราบอมเบย์ - คละไซส์

14 พ.ย. 65 38 110 74 ก.ก.

พุทราสามรส - เบอร์เล็ก

14 พ.ย. 65 66 104 85 ก.ก.

พุทราสามรส - เบอร์เล็ก

15 มี.ค. 61 8 8 8 ก.ก.

พุทราสามรส - เบอร์ใหญ่

18 เม.ย. 61 18 18 18 ก.ก.

พุทราสาลี่ - เบอร์เล็ก

13 ต.ค. 60 18 18 18 ก.ก.

พุทราสาลี่ - เบอร์กลาง

<