1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาผักกระเฉด วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 5 รายการ

ตลาดไท

รายการ ราคาผักกระเฉด ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ผักกระเฉด เด็ด

19 ต.ค. 66 80 100 90 กำ

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาผักกระเฉด ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ผักกระเฉด

11 ธ.ค. 66 14 16 15 กำ

ตลาดยิ่งเจริญ

รายการ ราคาผักกระเฉด ตลาดยิ่งเจริญ

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคาบาท ราคา
เฉลี่ย
หน่วย

ผักกระเฉด

11 ธ.ค. 66 15 15 กำละ
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี