1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาปูม้า วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 18 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาปูม้า ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

ปูม้า

2 ธ.ค. 66 220 - 300 173.33 ก.ก..

ปูม้าแกะ

2 ธ.ค. 66 700 - 1,800 833.33 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาปูม้า ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ปูม้า - เบอร์เล็ก

19 ต.ค. 66 280 350 315 ก.ก.

ปูม้า คละขนาด

19 ต.ค. 66 220 250 235 ก.ก.

ปูม้า - เบอร์เล็ก

19 ต.ค. 66 850 950 900 ก.ก.

ปูม้าแดง - เบอร์เล็ก

27 ต.ค. 62 350 400 375 ก.ก.

ปูม้าแดง - เบอร์กลาง

28 ส.ค. 63 160 300 230 ก.ก.

ปูม้าแดง - เบอร์ใหญ่

30 ม.ค. 64 300 350 325 ก.ก.

ตลาดยิ่งเจริญ

รายการ ราคาปูม้า ตลาดยิ่งเจริญ

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคาบาท ราคา
เฉลี่ย
หน่วย

ปูม้า 5 - 6 ตัว/ก.ก.

2 ธ.ค. 66 400 400 ก.ก.

ปูม้าเป็น

27 มิ.ย. 66 380 380 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี