1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาบวบ วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 9 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาบวบ ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

บวบงู

11 ธ.ค. 66 24 - 28 17.33 ก.ก..

บวบหอม

11 ธ.ค. 66 18 - 22 13.33 ก.ก..

บวบเหลี่ยม

11 ธ.ค. 66 14 - 16 10 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาบวบ ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

บวบงู

19 ต.ค. 66 30 40 35 ก.ก.

บวบหอม

19 ต.ค. 66 20 28 24 ก.ก.

บวบเหลี่ยม

19 ต.ค. 66 16 20 18 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาบวบ ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

บวบงู

11 ธ.ค. 66 18 20 19 ก.ก.

บวบหอม

11 ธ.ค. 66 10 12 11 ก.ก.

บวบเหลี่ยม

11 ธ.ค. 66 24 26 25 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี