1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาน้ำพริกแกงเผ็ด วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 4 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาน้ำพริกแกงเผ็ด ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

น้ำพริกแกงเผ็ด

2 ธ.ค. 66 - - 65 21.67 ก.ก..

น้ำพริกแกงเผ็ดละเอียด

2 ธ.ค. 66 - - 65 21.67 ก.ก..

น้ำพริกแกงเผ็ดหยาบ

2 ธ.ค. 66 - - 65 21.67 ก.ก..

น้ำพริกแกงเผ็ดใต้

2 ธ.ค. 66 - - 80 26.67 ก.ก..
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี