1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาทุเรียน วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 35 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาทุเรียน ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

ทุเรียนกระดุม

30 มี.ค. 66 60 80 100 80 ก.ก..

ทุเรียนก้านยาว

28 ต.ค. 66 120 140 160 140 ก.ก..

ทุเรียนชะนี

28 ต.ค. 66 60 80 100 80 ก.ก..

ทุเรียนนกกระจิบ

18 มิ.ย. 66 100 120 140 120 ก.ก..

ทุเรียนพวงมณี

19 มิ.ย. 66 - 150 170 106.67 ก.ก..

ทุเรียนหมอนทอง

30 พ.ย. 66 140 150 160 150 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาทุเรียน ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ทุเรียนกระดุม - เบอร์เล็ก

14 พ.ค. 66 100 100 100 ก.ก.

ทุเรียนกระดุม - เบอร์กลาง

23 ก.ค. 66 80 80 80 ก.ก.

ทุเรียนกระดุม - เบอร์เล็ก

14 พ.ค. 66 120 120 120 ก.ก.

ทุเรียนก้านยาว - เบอร์เล็ก

19 ต.ค. 66 120 120 120 ก.ก.

ทุเรียนก้านยาว - เบอร์กลาง

19 ต.ค. 66 100 100 100 ก.ก.

ทุเรียนก้านยาว - เบอร์เล็ก

19 ต.ค. 66 150 150 150 ก.ก.

ทุเรียนชะนี - เบอร์เล็ก

30 มิ.ย. 66 80 80 80 ก.ก.

ทุเรียนชะนี - เบอร์กลาง

30 มิ.ย. 66 60 60 60 ก.ก.

ทุเรียนชะนี - เบอร์เล็ก

30 มิ.ย. 66 100 100 100 ก.ก.

ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์เล็ก

19 ต.ค. 66 140 140 140 ก.ก.