1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาทุเรียนชะนี วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 7 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาทุเรียนชะนี ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

ทุเรียนชะนี

28 ต.ค. 66 60 80 100 80 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาทุเรียนชะนี ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ทุเรียนชะนี - เบอร์เล็ก

30 มิ.ย. 66 80 80 80 ก.ก.

ทุเรียนชะนี - เบอร์กลาง

30 มิ.ย. 66 60 60 60 ก.ก.

ทุเรียนชะนี - เบอร์เล็ก

30 มิ.ย. 66 100 100 100 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาทุเรียนชะนี ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ทุเรียนชะนี

1 ก.ย. 66 80 80 80 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี