1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคาขนุนทองประเสริฐ วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 8 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคาขนุนทองประเสริฐ ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

ขนุนทองประเสริฐ

2 ธ.ค. 66 10 15 18 14.33 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคาขนุนทองประเสริฐ ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ขนุนทองประเสริฐ

19 ต.ค. 66 20 35 27.50 ก.ก.

ขนุนทองประเสริฐ เบอร์เล็ก

15 ม.ค. 65 12 12 12 ก.ก.

ขนุนทองประเสริฐ เบอร์ใหญ่

15 ม.ค. 65 10 10 10 ก.ก.

ขนุนทองประเสริฐ - เบอร์กลาง

15 ม.ค. 65 15 15 15 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคาขนุนทองประเสริฐ ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

ขนุนทองประเสริฐ

1 ธ.ค. 66 27 28 27.50 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี