1. ราคาน้ำมัน จ.กรุงเทพมหานคร *ราคาน้ำมันเท่ากันทุกเขต-อำเภอ ทั้งจังหวัด

*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี

ราคากระท้อนปุยฝ้าย วันนี้/ล่าสุด ย้อนหลัง
+ กราฟ จาก 4 ตลาด รวม 8 รายการ

ตลาดสี่มุมเมือง

รายการ ราคากระท้อนปุยฝ้าย ตลาดสี่มุมเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
เล็ก
ราคา
กลาง
ราคา
ใหญ่
ราคา
ราคา
เฉลี่ย

กระท้อนปุยฝ้าย

26 ส.ค. 66 30 35 40 35 ก.ก..

ตลาดไท

รายการ ราคากระท้อนปุยฝ้าย ตลาดไท

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

กระท้อนปุยฝ้าย คละขนาด

7 ต.ค. 66 35 35 35 ก.ก.

กระท้อนปุยฝ้าย เบอร์เล็ก

7 ต.ค. 66 20 25 22.50 ก.ก.

กระท้อนปุยฝ้าย - เบอร์กลาง

7 ต.ค. 66 35 40 37.50 ก.ก.

ตลาดศรีเมือง

รายการ ราคากระท้อนปุยฝ้าย ตลาดศรีเมือง

ราคาวันนี้
ล่าสุดวันที่
ราคา (บาท) หน่วย
ราคา
ต่ำสุุด
ราคา
สูงสุุด
ราคา
เฉลี่ย

กระท้อนปุยฝ้าย

5 ส.ค. 66 40 40 40 ก.ก.
*คลิ๊กรายชื่อสินค้า ราคาย้อนหลังเพื่อดูราคารายวันวันนี้ ล่าสุด ย้อนหลัง + กราฟราคารายวัน กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน ตลอดปี